Коротка довідка

  • Ми на Facebook
  • 3
    Клас пожежної небезпеки
  • Погода в Кам'янці, натисніть щоб переглянути детальніше

Місцезнаходження лісгоспу

ДП "Кам’янський лісгосп" Черкаського обласного управління лісового господарства розташований у південній частині Черкаської області на території Кам’янського, Смілянського, Шполянського і Чигиринського адміністративних  районів.

Адміністративно – організаційна структура

Назва лісництва, адреса Адміністративний район Загальна площа
Га %
Креселецьке
с.Мельники кв. 26 вид.18 вул. Холодноярська, 165
Чигиринський 4693 26
Кам’янський 2137,9
6830,9
Грушківське
с. Грушківка кв. 31 вид.19 вул. Лісова, 27
Кам’янський 4860 18
Тимошівське
с.Тимошівка кв. 66 вид.10 вул. Дмитра Коломійця, 25
Кам’янський 5559 21
Капітанівське
с.Капітанівка кв. 67 вид.7
Шполянський 4637,3 18
Кам’янський 356
4993,3
Макіївське
с.Макіївка кв. 9 вид.13
Смілянський 2922,4 17
Шполянський 735
Кам’янський 599
4256,4
Всього 26499,6 100
Кам’янський лісгосп був організований у 1991 році згідно з наказом Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 р. № 133 на базі створеного у 1954 році Кам’янського лісгоспзагу, який у свою чергу був створений на базі Олександрівського лісгоспзагу Кіровоградської області, ліси якого увійшли до новоствореної Черкаської області.

Характеристика фізико-географічних умов

За лісорослинним районуванням територія держлісгоспу відноситься до південного Українського правобережного лісостепу.
Клімат району – помірно-континентальний з відносно м’якою зимою і теплим сонячним літом. Його особливості визначаються дією вологих повітряних мас, які приносяться західним вітром. Середньорічна температура повітря становить +7,40С при абсолютній максимальній +380С і мінімальній –410С. Такі великі крайні температури негативно впливають на ріст і стійкість лісових насаджень, особливо молодняків. Тривалість вегетаційного періоду становить 168 днів. Останні весняні приморозки можливі до кінця квітня, а перші осінні – з першої декади жовтня.
Осінньо-зимовий і весняний періоди характеризуються найбільш нестійкою температурою, призводить до постійних чередувань морозів та відлиг. Нерівномірність опадів призводить до засух тривалістю до місяця, які повторюються кожні 3-4 роки.
Сніговий покрив до 16 см не стійкий, можливий з 5 листопада і до кінця березня. Глибина промерзання грунту до 27 см. Кількість атмосферних опадів у середньому становить 510 мм, що є недостатнім для створення високопродуктивних насаджень. Не сприяє росту лісових насаджень і невисока відносна вологість повітря – 55%. Вітри взимку і восени швидкістю 3,7-4,1 м/сек мають північно-західний напрямок, а весною і влітку – південно-східний швидкістю 3,0-3,9 м/сек.
До кліматичних факторів, які негативно впливають на ріст і розвиток деревної рослинності можна віднести: ранні осінні і, особливо, пізні весняні приморозки, високі амплітуди температур, нерівномірний розподіл снігового покриву, зливові опади, сухі південно-східні вітри. В цілому ж клімат сприяє успішному вирощуванню кленово-ясеново-дубових насаджень.
Рельєф території Кам’янського лісгоспу широко і вузькохвилястий водоерозійного типу, помірно розділений ярами і балками. Грунти представлені, в основному, чорноземами різних типів: до 13% займають деградовані чорноземи і темно-сірі лісові грунти, до 8% - опідзолені чорноземи і сірі лісові грунти. Ступінь задернілості грунтів району гідрографічною сіткою є задовільною. Рівень грунтових вод коливається від 40м на плато до 2м в балках. Процеси заболочення спостерігаються у всіх лісництвах на дуже незначній площі. До 20% території уражено водною ерозією, причина якої полягає у фізичних властивостях леса, який легко розмивається. Як правило, наявність лісостепів і лісосмуг захищає такі грунти від розмиву.

Основні галузі господарств в районі розташування

Район розміщення ДП "Кам`янський лісгосп" відноситься до числа індустріально-аграрних районів з добре розвиненою лісогосподарською діяльністю. Ведучою ланкою всіх господарств є сільське господарство, яке займається вирощуванням зернових і технічних культур.
На території району є Цукровий завод, два Спиртогорілчані заводи та Машинобудівний завод.
Ліси розташовані на території нерівномірно. Основними масивами є "Холодний яр" – Креселецьке та Грушківське  лісництва, урочище "Бовтиш" Тимошівське лісництво.

Потреба в деревині

Кам`янський лісгосп задовольняє потребу в деревині слідуючих адміністративних районів – Кам’янського, Смілянського, Чигиринського і Шполянського. Основними заготівельними сортиментами є пиловник, будліс, фанерний кряж, технологічна сировина та дрова паливні.
Потребу в дров'яній деревині лісгосп задовольняє повністю. Необхідність в діловій деревині задовольняє лише на 68 % внаслідок незначного об'єму в лісовому фонді лісгоспу насаджень хвойних порід. Доповнення потреби району в діловій деревині хвойних порід задовольняється за рахунок ввезення її з інших районів і областей.

Характеристика шляхів транспорту

Територія держлісгоспу характеризується густою сіткою доріг загального користування, селищних, грунтових і лісогосподарських доріг, які використовують для вивезення лісу. По території держлісгоспу проходять залізниці: Київ – Луганськ, ст.ім. Шевченко – Капітанівка – Помощна, ст.ім. Шевченко – Олександрівка та автодорога державного значення Сміла-Кам’янка-Олександрівка. Є також 200 км покращених грунтових доріг районого значення. Крім перерахованих вище шляхів транспорту в зоні діяльності держлісгоспу проходить густа сітка селищних доріг. Загальна протяжність механізованих шляхів транспорту на 1000 га площі держлісгоспу складає 11,7 км, залізничних – 0,9 км, автомобільних – 10,5 км. Існуюча дорожня сітка забезпечує господарську діяльність лісгоспу і розширення не вимагає.

Характеристика лісового фонду

Поділ лісів на групи та госпсекції
Розподіл лісів лісгоспу на групи і категорії захисності проведено згідно державних постанов. Поділ лісів на групи відповідає господарському значенню,природно-історичним і економічним умовам.
До лісів 1 групи відносять ліси, що мають наукове або історичне значення, захисні смути вздовж доріг, лісогосподарська частина лісів зелених зон, інші ліси ,що мають важливе значення для захисту навколишнього середовища та інші. Всього площа лісів 1 групи становить – 12637,3 га.
До лісів 2 групи відносять експлуатаційні ліси, де ведеться основне лісове господарство, і їх площа складає 13862,3 га.
Встановлений режим ведення лісового господарства в цих категоріях повністю відповідає раціональному і невиснажливому використанню їх функцій. На території лісгоспу господарство ведеться по таких господарських секціях: лубових, ясеневих,грабових, кленових, липових та соснових породах.
Динаміка та екологічний стан лісів
Аналіз сучасного розподілу площ земель лісового фонду за категоріями земель дозволяє зробити висновок, що лісові землі в практичній діяльності держлісгоспу використовуються досить ефективно. Про це свідчить невелика частка не вкритих лісовою рослинністю земель (5%). Покриті лісовою рослинністю землі займають 93,0% від загальної площі лісових земель, в тому числі лісові культури – 43,3%. Незімкнені лісові культури займають 534,6 га, або 2 % від лісової площі і 4,7 % від загальної площі лісових культур. Не покриті лісом землі являють собою вирубки, утворені в результаті рубок головного користування.
Площі нелісових земель становлять 1,9% від загальної площі держлісгоспу і найбільшу частку займають дороги і просіки (1,2%), орні землі (0,5%), сінокоси (0,6%), болота (0,4%).
В лісовому фонді держлісгоспу (табл. 1.2) переважають насадження дуба звичайного (88,5%), ясена звичайного (5,9%), сосни звичайної (1,4%).

Породний склад насаджень

Порода Площа, га % до загальної площі насад. Середній запас, м3/га
Сосна звичайна 722,3 2,9 252
Сосна кримська 9,9 0,0 89
Ялина європейська 17,2 0,1 234
Модрина європейська 3,1 0,0 310
Дуб звичайний 15687,8 63,5 293
Дуб червоний 22,5 0,1 125
Граб звичайний 1290,7 5,2 206
Ясен звичайний 2618,9 10,6 274
Ясен зелений 78,4 0,3 129
Клен гостролистий 507 2,1 152
Клен-явір 1,3 0,0 69
Клен польовий 2,1 0,0 81
Берест 54,4 0,2 116
Акація біла 2837,1 11,5 140
Береза звисла 13,4 0,0 169
Осика 28,4 0,1 136
Вільха чорна 49,6 0,2 254
Липа дрібнолиста 500,6 2,0 306
Тополя 30,6 0,1 240
Верба біла 15 0,1 45
Інші породи 246 1 52
Всього 24689,5 100,0 262
Розподіл насаджень за класами віку нерівномірний, що в свою чергу відбилося на розподілі за віковими групами (табл. 1.3.). На даний момент у лісовому фонді переважають середньовікові насадження – 11987,8 га. або 49,7 % від покритих лісовою рослинністю земель і молодняки – 3103,6 га. або 12,9 %, при нестачі достигаючих – 4584,9 га. або 19% і стиглих – 4430,6 га. або 18,4%. За оптимальним розподілом молодняки повинні становити 30%, середньовікові – 40%, достигаючі і стиглі – по 15%.

Розподіл насаджень по віковим групам

Групи порід Площа %
Хвойні
всього 752,5 100
в т. ч.: молодняки 236,1 31,4
середньвікові 494,8 65,7
достигаючі 7,5 1
стиглі та перестійні 14,1 1,9
Твердолистяні
всього 23169,4 100
в т. ч.: молодняки 2567,2 11,1
середньвікові 10458,7 45,1
достигаючі 4838,7 20,9
стиглі та перестійні 5304,8 22,9
М’яколистяні
всього 691,4 100
в т. ч.: молодняки 10,3 1,5
середньвікові 154,7 22,4
достигаючі 49,9 7,2
стиглі та перестійні 476,5 68,9
Всього 24613,3 100
в т. ч.: молодняки 2813,6 11,4
середньвікові 11108,2 45,2
достигаючі 4896,1 19,9
стиглі та перестійні 5795,4 23,5
Насадження основних лісоутворюючих порід характеризуються 1.4 класом бонітету, що відповідає оптимальному по умовах місцезростання, але в держлісгоспі існують насадження 4 класу бонітету – 147,1 га. і 45,3 га. – 5 класу бонітета. Насадження 1 класу бонітету складають 55,5% всіх насаджень держлісгоспу. Найбільші бонітети мають хвойні породи, найменші – верба біла.
Насадження основних лісоутворюючих порід, характеризуються середньою повнотою 0,72. Середні повноти коливаються від 0,55 у верби білої до 0,8 в береста. Низькоповнотні насадження (31,1га) за віковою структурою розділяються: молодняки – 3,0га, середньовікові – 15,0га, достигаючі – 4,6 га, стиглі  і перестиглі – 1,1га. Утворилися вони в результаті проведення вибіркових санітарних рубок, пов’язаних з всиханням дубових і тополево-вербових насаджень.

Розподіл насаджень по повнотах

Панівна порода Повнота Разом
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Сосна Кримська 0,9 0,6 8,4 9,9
Сосна Звичайна 5,5 22,7 35,7 352,9 262,9 42,6 722,3
Ялина Європейська 1,3 1,8 0,8 9,6 1,3 2,4 17,2
Модрина Європейська 2,2 0,9 3,1
Дуб червоний 14,4 5,3 2,8 22,5
Дуб звичайний 6,5 54,4 1036 4762,4 7381 2434 13,5 15687,8
Граб звичайний 4,8 27,8 521 662,7 74,4 1290,7
Ясен зелений 5,4 2,1 1,7 3,1 6,8 19,1
Ясен звичайний 3,5 1,4 58,7 862,7 1203,5 470,9 18,2 2618,9
Клен гостролистий 13,6 48,8 293,7 111 39,9 507
Клен польовий 2 0,2 2,2
Клен ясенелистий 8 15,3 81,9 47,3 2,1 154,6
Берест 2,9 6,7 15,3 1,3 26,2
Біла акація 3,3 90,7 365 1669,9 664,4 27,8 16 2837,1
Гледичія колюча 3,3 3,3
Береза повисла 1,4 5,5 5 1,5 13,4
Осика 10 2 16,4 28,4
Вільха чорна 1,9 37,7 10 49,6
Липа дрібнолиста 25,7 92,1 379,6 3,2 500,6
Тополя канадська 1,9 16,8 7,6 2,1 28,4
Тополя чорна 1,7 0,5 2,2
Верба біла 13,3 31,8 20 2,1 67,2
Верба ламка 0,9 0,7 1,6
Абрикос звичайний 1,5 1,5
Черешня 3,2 3,2
Груша звичайна 1,2 1,2
Горіх чорний 5 8,7 9,6 13,4 36,7
Слива домашня 0,6 0,6
Шовковиця біла 5,3 5,3
Шовковиця чорна 12,3 12,3
Яблуня лісова 0,7 3,1 7,4 1,7 12,9
Маслинка вузьколиста 2,5 2,5
РАЗОМ 50,9 283,3 1751,8 8734,9 10706,5 3112 50,1 24689,5
Найбільш розповсюдженими типами лісу в лісгоспі являються:
  • свіжа грабова діброва (Д2ГД) – 75,7% ;
  • волога грабова діброва (Д3ГД) – 14,3% ;
  • свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок (С2ГДС) 4,2%;
  • суха пакленова судіброва (С1КПД) – 3,8%.
Інші типи лісу займають незначну площу до 2% території.
Промислових підприємств, що негативно впливають на лісовий фонд поблизу немає. Черезмірних рекраційних нагрузок в місцях відпочинку населення не спостерігається.
Адреса:

20801, Черкаська область, Кам'янський район, місто Кам'янка, вулиця Героїв Майдану, 8

Телефон:

+38 (047) 326-19-37

Електронна пошта:

office@remove-this.kamyankalis.gov.ua

Графік прийому

Верес Віталій Терентійович

Директор
ГРАФІК ПРИЙОМУ

понеділок 9.00 – 12.00

Борота Василь Іванович

Головний лісничий
ГРАФІК ПРИЙОМУ

вівторок 9.00 – 12.00