Репрезентативні ділянки

  • Ми на Facebook
  • 3
    Клас пожежної небезпеки
  • Погода в Кам'янці, натисніть щоб переглянути детальніше

Репрезентативні ділянки

Відповідно до Критерію 6.4, Лісової Опікунської Ради, вимоги якого перевищують вимоги національного законодавства, лісогосподарське підприємство виділило ділянки лісів, які репрезентують існуючі на території підприємства лісові екосистеми. Загальна площа таких ділянок  складає  5% вкритої лісом площі підприємства. На цих ділянках не  проводяться жодні заходи, які здатні змінити їхній природний стан та порушити природні процеси, що в них відбуваються.
Ліси на таких ділянках повинні репрезентативно відображати породний склад лісів і не мати ознак суттєвих антропогенних порушень. Лісогосподарське підприємство не планує на таких ділянках жодних заходів протягом щонайменше 20 років.

ПЕРЕЛІК
репрезентативних ділянок лісових екосистем,
виділених на території ДП «Кам’янське ЛГ»
станом на 01.01.2018р.

Лісництво Квартал Виділ Породний склад Вік Площа
1 Креселецьке 2 1 9Гз1Брс+Лпд 39 0,2
2 Креселецьке 2 2 10Дз 55 0,1
3 Креселецьке 17 1 4Яз2Дз3Гз1Клг 69 1,5
4 Креселецьке 17 2.11.12 4Яз2Клг2Лпд2Гз 19 4,5
5 Креселецьке 36 1,2 4Дз4Яз1Гз 70 0,5
6 Креселецьке 86 1 10Врб 57 2,6
7 Креселецьке 86 2.3 6Гз1Дз1Лпд1Яз1Кля 83 9,6
8 Креселецьке 69 1 7Дз2Гз1Лпд 104 3,4
9 Креселецьке 69 2 10Сз 53 1
10 Креселецьке 69 3 4Дз3Гз2Клг1Лпд 53 12
11 Креселецьке 69 4 10Дз 85 2,6
12 Креселецьке 69 5 5Дз3Гз1Лпд1Клг 109 2
13 Креселецьке 69 6 4Дз3Гз1Лпд1Яз1Клг 69 7,1
14 Креселецьке 69 7 6Дз2Яле2Лпд 53 1,5
15 Креселецьке 69 8 4Дз6Акб 89 1,3
16 Креселецьке 69 9 10Дз 90 15,9
17 Креселецьке 69 10 7Дз2Лпд1Клг 80 8,6
18 Креселецьке 69 11 3Дз3Гз2Яз2Клг 84 0,9
19 Креселецьке 69 12 6Дз2Гз1Клг1Лпд 119 0,7
20 Креселецьке 69 13 9Дз1Лпд+Клг 85 0,4
21 Креселецьке 69 14.15. 8Сз2Дз 50 2,3
22 Креселецьке 69 16 6Дз2Дчр2Лпд 50 0,9
23 Креселецьке 69 17.18.19. 4Дз1Дчр5Лпд 47 2,1
24 Креселецьке 70 1 5Дз4Гз1Яз 85 8,4
25 Креселецьке 70 2 9Дз1Клг 95 15,1
26 Креселецьке 70 3 10Д3 125 1,9
27 Креселецьке 70 4 4Дз3Яз3Гз 89 15,5
28 Креселецьке 70 5 9Дз1Клг 90 0,3
29 Креселецьке 70 6.7.8 5Дз2Яз1Клг1Лпд1Гз 89 17,8
30 Креселецьке 71 1 4Дз4Лпд2Гз 45 1
31 Креселецьке 71 2 6Яз4Гч 21 0,9
32 Креселецьке 71 3 7Дз1Клг1Лпд1Гз 119 2,1
33 Креселецьке 71 4 9Дз1Лпд+Клг 85 9,8
34 Креселецьке 71 5 4Яз2Дз2Гз2Клг 49 1
35 Креселецьке 71 6 10Дз 85 7,7
36 Креселецьке 71 7 4Дз4Гз1Яз1Клг 79 18,3
37 Креселецьке 71 8.9. 4Дз2Яз2Гз1Клг1Лпд 50 3,8
38 Креселецьке 71 10.11.12. 10Тч 19 1,4
39 Креселецьке 72 1 9Дз1Клг 90 1,2
40 Креселецьке 72 2 5Дз2Яз1Клг1Лпд1Гз 89 43,6
41 Креселецьке 72 3 8Дз2Гз 119 1,3
42 Креселецьке 72 4.5.6 4Дз1Яз4Гз1Клг 109 3,9
43 Креселецьке 73 1 5Гз2Дз1Лпд1Яз1Кля 79 20,5
44 Креселецьке 73 2 10Влч 99 3,8
45 Креселецьке 73 3 5Гз2Дз1Яз2Кля 79 10,3
46 Креселецьке 73 4 10Дз 105 0,5
47 Креселецьке 73 5,6 6Дз2Яз2Гз 84 1,2
48 Креселецьке 73 7 10Дз 85 3,8
49 Креселецьке 73 8.9.10 6Гз3Клг1Дз 79 3,9
50 Креселецьке 74 1 7Дз3Гз+Яз 75 9,4
51 Креселецьке 74 2 5Дз3Гз1Яз1Клг+Чш 85 22,3
52 Креселецьке 74 3 6Дз3Гз1Яз+Клг 75 4,6
53 Креселецьке 75 1 4Дз2Яз4Гз 85 11
54 Креселецьке 75 2 6Яз1Дз2Гз1Клг 61 0,5
55 Креселецьке 75 3,4 10Влч 94 1,1
56 Креселецьке 75 5 5Дз4Гз1Клг 85 1,2
57 Креселецьке 75 6 10Сз 55 0,2
58 Креселецьке 75 7 6Гз2Дз1Лпд1Клг 74 4,5
59 Креселецьке 75 8 10Дз+Клг+Яз 85 1,9
60 Креселецьке 75 9 10Гз 59 0,3
61 Креселецьке 75 10 6Гз2Дз1Лпд1Клг 79 5
62 Креселецьке 75 11 10Дз 85 1,9
63 Креселецьке 75 12 5Дз3Гз2Яз 90 5
64 Креселецьке 75 13 4Дз1Яз3Гз1Клг1Лпд 114 5,2
65 Креселецьке 75 14 10Сз+Гз+Клг 59 0,8
66 Креселецьке 75 15 5Гз2Дз2Лпд1Клг 74 2,9
67 Креселецьке 75 16.17.18 8Дз1Клг1Лпд+Яз 80 4,5
68 Креселецьке 76 1 10Дз 90 8,4
69 Креселецьке 76 2 10Дз 85 1,7
70 Креселецьке 76 3 5Дз2Яз2Гз1Клг 85 15,1
71 Креселецьке 76 4 10Дз 85 1,1
72 Креселецьке 76 5 4Дз5Гз1Клг 74 7,3
73 Креселецьке 76 6 4Дз5Гз1Лпд+Клг 74 9
74 Креселецьке 76 7 8Дз2Гз 53 0,2
75 Креселецьке 76 8 10Яле 53 0,3
76 Креселецьке 76 9.10.11 10Дз+Клг+Гз 85 6,9
77 Креселецьке 16 1.2 4Дз2Яз2Гз2Лпд 94 33,5
78 Креселецьке 16 3 4Яз2Дз2Гз2Лпд 99 18
79 Креселецьке 16 4.5.6 4Бп2Ос2Клг1Яз1Лпд 39 2,5
80 Креселецьке 17 3 5Сз3Яз1Клг1Лпд 56 2,8
81 Креселецьке 17 4 4Яз2Гз2Клг1Лпд1Брс 49 27,8
82 Креселецьке 17 5 4Яз3Клг2Лпд1Гз 19 8,6
83 Креселецьке 17 6 4Дз1Яз2Гз1Клг2Лпд 53 2,6
84 Креселецьке 17 7 6Сз2Клг2Лпд 53 0,7
85 Креселецьке 17 9.10.11 4Яз4Клг2Лпд 21 7,5
86 Креселецьке 23 1.2 4Дз4Гз1Лпд1Яз+Клг 89 5,2
87 Креселецьке 23 3.4 7Дз3Лпд+Клг 90 4,4
88 Креселецьке 23 5 4Дз1Яз3Гз2Лпд+Клг 89 12
89 Креселецьке 23 6 6Гз3Яз1Дз+Лпд 74 1,4
90 Креселецьке 23 7 8Яз2Лпд 64 1,6
91 Креселецьке 23 8 4Гхч2Гз2Кля1Яз1Дз 16 2
92 Креселецьке 23 9 4Дз4Яз2Гз+Клг 94 2,9
93 Креселецьке 23 10.11 4Клг2Лпд3Гз1Сз 39 0,7
94 Креселецьке 23 12 4Яз2Дз2Гз1Лпд1Клг 99 11
95 Креселецьке 23 13 8Дз1Яз1Клг+Гз 109 4,1
96 Креселецьке 23 14 8Яз2Кл 39 0,6
97 Креселецьке 23 15 4Яз1Гхг2Клг2Гз1Бп 15 1,8
98 Креселецьке 23 16 4Дз2Клг1Гз1Брс1Яз1Кля 10 2,1
99 Креселецьке 23 17 4Дз2Клг2Лпд1Чш 79 0,2
100 Креселецьке 23 18 8Яз1Клг1Брс+Дз 39 3,5
101 Креселецьке 23 19.20.21.22 6Яз3Клг1Гз+Лпд 13 3,8
102 Креселецьке 24 1 4Яз2Дз3Гз1Клг 69 5,4
103 Креселецьке 24 2 3Яз1Дз2Клг2Гз2Лпд 49 33,1
104 Креселецьке 24 3 4Яз2Клг2Гз2Лпд 44 1,9
105 Креселецьке 24 4 4Яз3Дз2Гз1Клг 114 6,5
106 Креселецьке 24 5 6Гз1Дз2Клг1Яз+Лпд 69 1,4
107 Креселецьке 24 6.7.8 5Дз2Яз3Гз+Лпд 80 4,7
108 Креселецьке 30 1.2 4Яз2Дз2Гз1Лпд1Клг 99 27,3
109 Креселецьке 30 3 8Яз2Клг 14 0,6
110 Креселецьке 30 4 6Яз2Дз1Гз1Лпд 109 0,6
111 Креселецьке 30 5 3Дз3Яз2Гз1Клг1Лпд 104 16
112 Креселецьке 30 6 10Акб+Яз 44 0,5
113 Креселецьке 30 7 4Яз2Дз1Гз2Лпд1Клг 79 3,1
114 Креселецьке 30 8 5Дз5Яз 65 1
115 Креселецьке 30 9 5Яз2Клг1Лпд1Брс1Бп 19 0,7
116 Креселецьке 30 10 6Дз1Гз1Клг1Лпд1Яз 74 1
117 Креселецьке 30 11 6Дз2Яз1Гз1Клг+Лпд 109 2,9
118 Креселецьке 30 12,13 4Яз2Клг2Брс1Гз1Дз 34 2,1
119 Креселецьке 30 14 4Яз3Клг2Лпд1Гз 39 1
120 Креселецьке 30 15 4Яз2Клг3Гз1Брс 49 2,8
121 Креселецьке 30 16 4Яз2Дз1Гз2Лпд1Клг 79 1,4
122 Креселецьке 30 17-21 6Дз2Яз1Гз1Клг+Лпд 109 3
123 Креселецьке 31 1 5Дз2Яз2Лпд1Гз 114 15,3
124 Креселецьке 31 2 5Яз2Дз2Гз1Лпд+Клг 114 24
125 Креселецьке 31 3 7Дз2Лпд1Гз+Клг 114 3,2
126 Креселецьке 31 4,5 7Яз1Дз2Гз 114 4,8
127 Креселецьке 31 6 5Дз2Яз2Лпд1Гз+Клг 114 14
128 Креселецьке 31 7 7Яз1Дз2Гз 114 4
129 Креселецьке 31 8 6Гз3Яз1Лпд+Сз 54 0,8
130 Креселецьке 31 9.10.11.12 8Гхч1Гз1Акб+Клг+Лпд 17 1,9
131 Креселецьке 35 1 6Яз2Лпд1Дз1Гз+Клг 104 22,7
132 Креселецьке 35 2 3Яле3Сз1Клг1Гз1Бп1Лпд 19 2,4
133 Креселецьке 35 3 7Дз2Яз1Лпд+Клг+Гз 119 5,6
134 Креселецьке 35 4.5.6 4Яз1Дз4Гз1Клг+Лпд 74 7,3
135 Креселецьке 36 1 5Яз2Дз2Гз1Лпд+Клг 94 31,3
136 Креселецьке 36 2 4Дз4Яз1Гз1Лпд 70 2,3
137 Креселецьке 36 3.4.5 4Яз2Дз2Гз2Лпд 119 25,4
138 Креселецьке 37 1 5Дз2Яз1Клг1Лпд1Гз 99 2,4
139 Креселецьке 37 2,3 4Дз4Гз1Клг1Лпд 109 11
140 Креселецьке 37 4 10Сз 46 0,6
141 Креселецьке 37 5 4Яз3Гхч1Клг2Гз 16 3,4
142 Креселецьке 37 6 4Дз1Яз3Гз2Лпд+Клг 114 19
143 Креселецьке 37 7 10Дз+Клг+Ос 100 0,7
144 Креселецьке 37 8 6Гхч2Яз2Гз+Клг+Ос 16 1,3
145 Креселецьке 37 9.10.11.12 4Дз4Гз2Лпд 114 1,6
146 Креселецьке 41 1 6Яз1Дз1Клг2Гз 119 12
147 Креселецьке 41 2 4Дз2Яз3Гз1Клг+Лп 55 1,8
148 Креселецьке 41 3 5Дз3Яз2Гз+Лпд 114 13,5
149 Креселецьке 41 4 4Яз3Клг3Гз 74 0,3
150 Креселецьке 41 5 5Дз3Яз1Клг1Гз+Лпд 119 4,7
151 Креселецьке 41 6 4Дз2Яз2Бп2Гз+Клг 53 0,6
152 Креселецьке 41 7 3Дз3Яз2Гз2Лпд 119 15
153 Креселецьке 41 8,9 10Дз+Гз 85 3,1
154 Креселецьке 42 1 4Яз2Дз3Гз1Лпд+Клг 114 15
155 Креселецьке 42 2 9Дз1Яз 84 1,4
156 Креселецьке 42 3 8Гз1Клг1Брс 74 0,7
157 Креселецьке 42 4 7Дз1Яз1Лпд1Гз 124 35,3
158 Креселецьке 42 5.6.7 7Гз1Яз1Лпд1Дз 49 1,6
159 Креселецьке 48 1 4Яз2Дз2Гз2Лпд+Клг 119 11,3
160 Креселецьке 48 2,3 3Дз3Яз2Клг2Лпд 26 1,7
161 Креселецьке 48 4 5Дз2Яз2Гз1Лпд 20 0,6
162 Креселецьке 48 5 7Дз1Клг1Лпд1Гз 99 7,7
163 Креселецьке 48 6.7. 4Яз2Дз2Гз1Лпд1Клг 119 4,7
164 Креселецьке 48 8 4Яз2Дз2Гз1Лпд1Клг 119 1,3
165 Креселецьке 48 9 4Дз1Яз2Гз2Лпд1Клг 114 1,7
166 Креселецьке 48 10 4Дз1Яз2Гз2Лпд1Клг 114 2,9
167 Креселецьке 48 11 3Яз2Дз2Гз2Лпд1Клг 114 1,5
168 Креселецьке 48 12 3Яз2Дз2Гз2Лпд1Клг 114 2,2
169 Креселецьке 49 1 4Дз2Яз2Гз1Клг1Лпд 71 34,7
170 Креселецьке 49 2 4Дз4Гз1Яз1Лпд 47 1,3
171 Креселецьке 49 3.4.5 5Яз2Дз1Гз1Лпд1Клг 114 20
172 Креселецьке 54 1 4Яз2Дз2Гз2Лпд+Клг 119 11,8
173 Креселецьке 54 2 4Яз3Лпд2Клг1Гз+Брс 34 1,3
174 Креселецьке 54 3 3Дз3Яз2Клг2Гз 24 0,7
175 Креселецьке 54 4 4Дз2Яз1Гз2Клг1Лпд 24 4,6
176 Креселецьке 54 5 4Дз2Яз2Гз1Клг1Лпд 24 0,1
177 Креселецьке 54 6 7Дз2Лпд1Гз+Клг 85 4,6
178 Креселецьке 54 7,8 7Дз2Лпд1Гз+Клг 85 3,5
179 Креселецьке 54 9 3Дз2Яз2Гзг2Лпд1Клг 104 2,6
180 Креселецьке 54 10 3Дз2Яз2Гзг2Лпд1Клг 104 10,2
181 Креселецьке 55 1 5Яз1Дз2Гз1Лпд1Клг+Яле 114 1,3
182 Креселецьке 55 2 5Яз2Дз1Гз1Лпд1Клг 114 30,1
183 Креселецьке 55 3 4Дз3Гз2Лпд1Клг+Яле 55 4,3
184 Креселецьке 55 4 6Дз3Гз1Лпд 60 6,1
185 Креселецьке 55 5 5Яз3Гз2Лпд+Клг 59 1,3
186 Креселецьке 55 6.7.8 5Яз3Гз2Лпд+Клг 59 11,9
187 Креселецьке 57 1 3Дз2Яз2Гзг2Лпд1Клг 104 8,3
188 Креселецьке 57 9 8Дз1Лпд1Клг 85 4,1
189 Креселецьке 57 10 4Яз3Дз1Лпд1Гз1Клг 119 26,2
190 Креселецьке 57 11 4Дз4Яз2Лпд+Гз 104 2,6
191 Креселецьке 57 12,13 4Дз2Яз4Гз 53 1,6
192 Креселецьке 58 1 5Дз4Гз1Яз 69 36,7
193 Креселецьке 58 2 4Дз2Яз2Лпд2Гз 134 21
194 Креселецьке 58 3.4.5.6. 7Дз3Гз 54 5,5
195 Креселецьке 59 1 8Дз1Яз1Гз+Клг 99 7
196 Креселецьке 59 2.3.4. 5Гз3Дз1Клг1Лпд+Врл 54 3
197 Креселецьке 60 1 4Яз3Дз1Лпд1Гз1Клг 119 39
198 Креселецьке 60 2 10Дз 94 1,1
199 Креселецьке 60 3 3Дз2Яз2Гзг2Лпд1Клг 104 1
200 Креселецьке 60 5 5Яз2Дз2Гз1Лпд+Клг 39 6
201 Креселецьке 60 7 7Дз3Лпд 80 0,6
202 Креселецьке 60 9 4Яз5Гз1Клг 49 0,6
203 Грушківське 25 3 4Дз2Яз2Лпд2Гз 114 1,3
204 Грушківське 26 1 3Дз4Яз2Лпд1Гз 119 0,9
205 Грушківське 39 9 4Дз2Лпд4Гз+Клг 85 1,6
206 Грушківське 63 37 6Дз4Гз+Клг+Лпд 119 0,1
207 Грушківське 75 1 6Гз2Лпд1Дз1Клг 84 1
208 Грушківське 81 6 10Ябд 54 5,6
209 Тимошівське 3 14 6Дз3Клг1Лпд 65 1,8
210 Тимошівське 3 15 10Дз 70 2
211 Тимошівське 18 7 6Дз3Лпд1Гз 99 13
212 Тимошівське 57 5 5Клг2Гз3Лпд+Дз 44 4,2
213 Тимошівське 91 2,3 10Акб 73 5
214 Тимошівське 13 3 6Дз2Лпд2Гз 89 2,5
215 Креселецьке 5 5 4Яз2Гч1Дз1Кл1Лпд1Гз 20 1,5
216 Креселецьке 33 5 3Яз3Клг2Гз2Бр 24 1
217 Креселецьке 39 1 3Дх3Яз3Гз1Лпд+Клг 90 13
Всього: 1406,1

Карта-схема розміщення репрезентативних ділянок

Завантажити карту-схему розміщення репрезентативних ділянок ДП "Кам'янське лісове господарство"

Адреса:

20801, Черкаська область, Кам'янський район, місто Кам'янка, вулиця Героїв Майдану, 8

Телефон:

+38 (047) 326-19-37

Електронна пошта:

office@remove-this.kamyankalis.gov.ua

Графік прийому

Верес Віталій Терентійович

Директор
ГРАФІК ПРИЙОМУ

понеділок 9.00 – 12.00

Борота Василь Іванович

Головний лісничий
ГРАФІК ПРИЙОМУ

вівторок 9.00 – 12.00